Några kyrkomusikaliska händelser:

30-31.8.2017
Borgå stifts kantorsmanskör
Konsertturné till Kvevlax och Replot
Anmälningar och förfrågningar: Rodney Andrén
rodney.andren@evl.fi

6-8.2.2018
Tvåspråkiga nationella kantorsdagar i Esbo

20-22.4.2018
Barnkörsstämma i Vasa

10-13.5.2018
Nordisk kyrkosångsfest i Odense (Danmark)

3-5.9.2018
Musikutbildningsdagar i Helsingfors

Mer info om evenemang inom Borgå stift hittas på
http://www.borgastift.fi/verksamhet/gudstjanstliv+och+musik/

Kirkon henkilöstökoulutustarjonta 2017
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content047DG