Styrelsen 2017

Ordförande
Niels Burgmann
044-755 3628
niels.burgmann (2) evl.fi

Viceordförande
Michael Wargh
michael.wargh (2) evl.fi

Sekreterare
Reidar Tollander
040-5632091
reidar.tollander (2) evl.fi

Kassör
Maria Ellfolk-Lasén
050-3205683
maria.ellfolk (2) evl.fi

Styrelsemedlemmar
 
Anders Forsman
Nina Kronlund
Paula Sirén

Ersättare
Dan Andersson
Pia Bengts
Marcus Kalliokoski

Jan Hellberg, domkapitlets representant (inte styrelsemedlem)


Kyrkomusikerföreningens representation 2015

- Kyrkosångsförbundets musiknämnd
Rodney Andrén och Håkan Wikman

- Martin Wegelius-institutets styrelse för perioden 2017-2019
Reidar Tollander, suppleant Nina Kronlund.

- AKI:s fullmäktige
Reidar Tollander, Paula Sirén och Maria Ellfolk-Lasén

- FKOF:s styrelse och suppleant i AKI:s styrelse
Pia Bengts

- Nordiska kyrkomusikrådet
Pia Bengts (vald till president för åren 2016-2020)

- Kontaktpersoner till studerande
Anne Hätönen (Sibelius-Akademin)
Anna-Karin Johansson (Novia)