Musikutbildningsdagar i Helsingfors 3-5.9.2018 

kommer att hållas helt som planerat enligt tidigare info. Eftersom domkapitlet dragit sig ur, har Kyrkosångsförbundet tagit över ansvaret som arrangör.  Därför blir kursen också avsevärt billigare för deltagarna:

Deltagaravgiften faller bort så själva kursen blir helt gratis. Er församling behöver därför inte stå för någon deltagaravgift. Resor, kost och logi kostar förstås för er som bor längre bort. 

Alla övriga samarbetspartners är fortsättningsvis med, d.v.s Musik- och kulturskolan Sandels, Musikinstitutet Kungsvägen, utbildningsprogrammet för kyrkomusik vid Sibelius-Akademins samt Töölön seurakunta. Kursdragarna är Nina Kronlund (dirigering), Johan Cantell (arrangering av er egna aktuella repertoar) och Markus Malmgren (orgel och ackompanjemang samt arrangering speciellt för kombinationen kör+instrument+orgel).

Kom med och dra gärna fler kolleger eller andra intresserade (t.ex. körsångare) med dig, nu när inte heller deltagaravgiften utgör något hinder längre! 

Kursinnehåll:

- vi arbetar enskilt och i mindre grupper med bl.a. orgel och ackompanjemang, körledningsteknik, instuderingsteknik och handledning i arrangering.

- vi lär oss nya saker genom att musicera tillsammans med både kolleger och andra musiker i olika åldrar. 

- vi smakar vi på, övar in, spelar och sjunger delar av repertoaren för den kommande Kyrkosångsfesten, som firas 2020 i Åbo domkyrka.

- Kursen avslutas festligt i Tempelplatsens kyrka, där vi medverkar i Konstuniversitetets öppningsgudstjänst tillsammans med en stor grupp kyrkomusikstuderande.

Meddela intresse för att delta till mig senast 31.5 på adressen: 

nina.kronlund@evl.fi   

OBS! Du kan även delta i valda delar av kursen. Anmäl i såfall till Nina, vilka pass du deltar i. Tidtabellen för smågruppsundervisningen görs upp på förhand och för att ha tillräckligt med kör- och orkesterstämmor är det viktigt att veta vilka som deltar i varje enskilt arbetspass. Säkerhetspolicyn både på Sandels och vid Sibelius-Akademin gör dessutom, att man inte kan komma och gå i deras utrymmen utan överenskommelse. ​

Två viktiga saker att ange i e-posten:

1) Vill du ha handledning i orgelspel och ackompanjemang, arrangering eller körledningsteknik? (du måste inte välja något av dessa alternativ, utan du kan också bara delta genom att sjunga i kören och/eller spela i orkestern)

2) vill du spela något stråk- eller blåsinstrument i orkestern eller vill du sjunga i kören (Det går naturligtvis bra att växla mellan att spela i orkestern och sjunga i kören. De som vill får även både traktera orgeln och/eller dirigera under eftermiddags- och kvällspassen). 

I planeringen av de enskilda arbetspassen (morgon- och dagspassen) försöker jag beakta era individuella önskemål så långt möjligt. Mestadels kommer vi dock att arbeta i smågrupper oberoende av vilka specialområden ni vill inrikta er på. Observera att vi också arbetar med alla ovannämnda delområden under alla gemensamma passen på eftermiddagar och kvällar.  Vi har tillgång till några av Sibelius-Akademins orgelklassrum och där finns även viss möjlighet att öva på egen hand.  

Om du vill arbeta med egna arrangemang (färdiga eller halvfärdiga) under kursen ska dessa skickas på förhand till 

Johan Cantell johan.cantell (2) moks.fi eller 

Markus Malmgren markus.mgren (2) gmail.com

 

Kurstidtabell

Måndag 3.9

kl. 13.00             Samling, Sandels Topeliusgatan 2 (kantorer)

kl. 14.30             Kaffe

kl. 15                  Arbetspass, Tölö kyrka Topeliusgatan 4 (kantorer+kyrkomusikstuderande)

kl. 17.00             Matpaus

KL. 18-21           Arbetspass, Tölö kyrka (alla deltagare)

 

Tisdag 4.9

kl. 9-12               Arbetspass, Sandels, Sibelius-Akademin Nervandersgatan 13 (kantorer)

kl. 12                   Matpaus

KL. 13                 Arbetspass, Sandels, Sibelius-Akademin (kantorer)

kl. 15                   Arbetspass, Tölö kyrka (kantorer+kyrkomusikstuderande)

kl. 17                   Matpaus

kl. 18-21            Arbetspass, Tölö kyrka (alla deltagare)

 

Onsdag 5.9

kl. 9-ca 11        Arbetspass, Sandels, Sibelius-Akademin (kantorer)

Lunch på egen hand

kl. 12                  Övning i Tempelplatsens kyrka Luthergatan 3

kl. 13.30            Konstuniversitetets öppningsgudstjänst i Tempelplatsens kyrka

kl. 14.30             Avslutning på café/restaurang nära Tempelplatsens kyrka

 

 

Korister från era körer är välkomna att sjunga med i kurskören, som övar 3-4.9. kl. 18-21 i Tölö kyrka. Inga stämmor behöver tränas in på förhand. Alla som vill är också välkomna att delta i gudstjänsten på onsdagen kl. 13.30. Medverkan i gudstjänsten förutsätter dock att körsångaren deltar på arbetspassen må- och ti kväll i Tölö kyrka samt på övningen i Tempelplatsens kyrka på onsdag kl. 12. Meddela hur många av dina körsångare som vill delta i kurskören senast 31.5 till nina.kronlund (2) evl.fi

OBS! Kom också ihåg inspelningen av CD:n Sommarlov i Berghälls kyrka sö 2.9 kl. 16-19! Vänner och bekanta, även icke-körsångare är välkomna med! Samtliga sångare bör dock anmäla sig i förväg via sin församlings kantor samt ta ansvar för att man kan alla 15 psalmer. Listan på de psalmer som sjungs in fanns i Körbladet I/2018. Anmälning via länk på hemsidan http://www.fsksf.fi​

Har du frågor, ring genast istället för att tveka och fundera!☺ tel. 040-5485271

Jag mejlar noter i juni till alla kantorer som anmält sig till kursen 3-5.9.

Ha en riktigt skön vår!

H. Nina Kronlund