Välkommen till Kyrkomusikerföreningen r.f.

 

Aktuellt

kantorstjänsten lediganslagen i Agricola svenska församling

https://www.agricolaforsamling.fi/nyheter/-/news/70207339/

 

Gudstjänster i nätet under coronaepidemin:

https://evl.fi/pressrum/nyheter/-/items/item/30702/Forsamlingarna+firar+gudstjanster+tillsvidare+via+natet#12f114b3

Kyrkans åtgärder och anvisningar om coronaviruset:

https://evl.fi/pressrum/aktuellt-just-nu/coronaviruset#12f114b3
 

Cirkulär 1/2018

Kyrkomusikdagar i Borgå 8-10.1.2019

Årsmöteskallelse
Kyrkomusikerföreningen r.f. håller årsmöte under kyrkomusikdagarna i Borgå
torsdag 10.1.2019 kl. 10.00.
Mötet hålls i Svenska församlingshemmet, Runebergsgatan 24, Borgå.
På mötet behandlas de i föreningens stadgar 10 § nämnda ärenden.


Musikutbildningsdagarna 2018 arrangeras av Finlands svenska kyrkosångsförbund 3-5.9 i Helsingfors. Mer info här.

Kantorsdagar i Esbo 6-8.2.2018

Årsberättelse och bokslut 2017

Cirkulär 2/2017

Cirkulär 1/2017

Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal 2017 och separatavtalen​

Bloggen Nya psalmer "Om det finlandssvenska psalmbokstillägget"
http://nypsalm.wordpress.com/