Välkommen till Kyrkomusikerföreningen r.f.

 

AKTUELLT

Kolla Materialet. Magdalena Ringwall delar med sig sina sånger och önskar att ni har användning av dom.

Borgå stift 100 år Jubileumssidan  https://evl.fi/borgastift100

Orgeltramp - Orgelkurs för unga klaverspelare 19-21.4.2024

Nordiskt kyrkomusiksymposium 19-22.9.2024 i Köpenhamn

Webbinarier "För dig" KCSA på kyrkostyrelsen ordnar webbinarier. Mera information hittar man på Sacrista.

 

INFO från AKI

Medlemskort av plast ersätts av elektriska medlemskort inom mars 2023

 

CIRKULÄR

Cirkulär 1/2023 

Bästa medlem i Kyrkomusikerföreningen! Föreningens styrelse har haft sitt konstituerande möte och de olika posterna är fördelade enligt följande för verksamhetsåret 2023-2024: 

Ordförande: Michael Wargh 

Viceordförande: Paula Sirén 

Sekreterare/Kassör: Sirpa Lilius 

Övriga ordinarie styrelsemedlemmar: 

Heli Peitsalo, Sonja Smedjebacka, Emilia Tikkala, Anders Ekberg 

Suppleanter: 

Anne Hätönen, Monica Heikius, Pia Bengts 

 

Nyheter från Aki 

Vi har nu fått ett nytt kollektivavtal och glädjande får vi konatatera att lönerna kommer att justeras och höjas med 4,5% detta år och ytterligare en höjning på minst 2,5% nästa år! 

En klar förbättring är också att vänta för den som tar ut föräldraledighet. Avlönad föräldraledighet får nu tas ut 32 dagar, istället för 18, som tidigare.  

 

Med önskan om en fin Påskhögtid och vackra vårdagar! 

Michael Wargh, ordförande ANNAT
Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal 2017 och separatavtalen​