Välkommen till Kyrkomusikerföreningen r.f.

 

AKTUELLT

Ungdomsmusikweekenden UMW hålls 6-8.11 i Åbo på Turun kristillinen opisto

Kyrkodagar och Ålands gospelfestival 13-15.11 på Åland, arrangör KCSA och Mariehamns församling https://evl.fi/kyrkodagarna

Gudstjänster i nätet under coronaepidemin:

https://evl.fi/pressrum/nyheter/-/items/item/30702/Forsamlingarna+firar+gudstjanster+tillsvidare+via+natet#12f114b3

Kyrkans åtgärder och anvisningar om coronaviruset:

https://evl.fi/pressrum/aktuellt-just-nu/coronaviruset#12f114b3

 

2022

Forum för kyrkans musik 11-13.1.2022 i Helsingfors.

Nordisk kyrkosångsfest 25-29.2.2022
http://nksf2022.se

Kyrkomusikfesten 25-27.3.2022 i Åbo
https://kyrkomusikfesten2020.fi/

 

CIRKULÄR

Cirkulär 1/2020
https://drive.google.com/file/d/1okPi5gzftoBBLakcwZva9dpYQWXOJ8ug/view

Cirkulär 1/2018

Cirkulär 2/2017
Cirkulär 1/2017

ANNAT
Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal 2017 och separatavtalen​

Bloggen Nya psalmer "Om det finlandssvenska psalmbokstillägget"
http://nypsalm.wordpress.com/