Några kyrkomusikaliska händelser:

6-8.2.2018
Tvåspråkiga nationella kantorsdagar i Esbo

20-22.4.2018
Barnkörsstämma i Vasa

10-13.5.2018
Nordisk kyrkosångsfest i Odense (Danmark)

3-5.9.2018
Musikutbildningsdagar i Helsingfors

8-10.1.2019
Kyrkomusikdagar i Borgå

21-23.5.2020
Kyrkomusikfest i Åbo (Finlands svenska kyrkosångsförbund)

8-11.9.2020
Nordiskt kyrkomusiksymposium i Helsingfors

Mer info om evenemang inom Borgå stift hittas på
http://www.borgastift.fi/verksamhet/gudstjanstliv+och+musik/

Kirkon henkilöstökoulutustarjonta 2018
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content047DT