Styrelsen 2024

Ordförande
Reidar Tollander
+358405632091
reidar.tollander (2) evl.fi

Viceordförande
Sonja Smedjebacka
sonja.smedjebacka (2) evl.fi

Sekreterare
Anders Ekberg
+358503107096
anders.ekberg (2) evl.fi

Kassör
Sirpa Lilius
+358504681727
sirpa.lilius (2) evl.fi

Styrelsemedlemmar
 
Ann-Christine Nordqvist-Källström
Paula Sirén
Sonja Smedjebacka
Emilia Tikkala

Suppleanter

Pia Bengts
Anne Hätönen
Monica Heikius


Kyrkomusikerföreningens representation 2024

- Kyrkosångsförbundets musiknämnd
Heli Peitsalo, Monica Heikius

- Martin Wegelius-institutets förvaltningsråd 
Mauriz Brunell

- FKOF:s fullmäktige
Niels Burgmann (ordinarie), Paula Sirén (suppleant)

- AKI:s förbundsråd 
Niels Burgmann (ordinarie), Paula Sirén (suppleant)

- FKOF:s styrelse (KMFs suppleantplats)
Anne Hätönen

- Nordiska kyrkomusikrådet
Pia Bengts (2021-2024)

- Kontaktpersoner till studerande
Emilia Tikkala, Niels Burgmann