Styrelsen 2020

Ordförande
Niels Burgmann
044-755 3628
niels.burgmann (2) evl.fi

Viceordförande
Michael Wargh
michael.wargh (2) evl.fi

Sekreterare
Sirpa Lilius
050-4681727
sirpa.lilius (2) evl.fi

Kassör
Sirpa Lilius
050-4681727
sirpa.lilius (2) evl.fi

Styrelsemedlemmar
 
Heli Peitsalo
Paula Sirén
Mauriz Brunell
Sonja Smedjebacka

Ersättare

Pia Bengts
Anders Ekberg
Susanne Westerlund


Kyrkomusikerföreningens representation 2020

- Kyrkosångsförbundets musiknämnd
Rodney Andrén och Håkan Wikman

- Martin Wegelius-institutets förvalningsråd 
Reidar Tollander 

- AKI:s fullmäktige
Niels Burgmann (ordinarie), Paula Sirén (suppleant)

- FKOF:s styrelse och suppleant i AKI:s styrelse
Pia Bengts

- Nordiska kyrkomusikrådet
Pia Bengts (vald till president för åren 2016-2020)

- Kontaktpersoner till studerande
Anne Hätönen (Sibelius-Akademin)
Anna-Karin Johansson (Novia)