www.wessmans.com
Wessmans Musikförlag med cirka 25000 poster varav drygt 17000 körtitlar.

www.gehrmans.se
Gehrmans Musikförlag drygt 8000 artiklar varav drygt 5000 körtitlar.

www.sheetmusicplus.com
Amerikansk web-shop med över 700000 titlar, varav nästan 80000 körtitlar.

www.musicanet.org
Icke-kommersiell sida med över 160000 körtitlar. På sidan finns notexempel, text, översättning och även uttalsexempel till många av titlarna.
Sidan kräver registrering, vilken är gratis.

www.cpdl.org
Choral Public Domain Library. Här finns drygt 13000 körpartitur med fri musik som användarna själv har lagt upp. Sidan är en så kallad Wiki-sida, vilket innebär att informationen inte är kontrollerad. Det innebär också att även skyddad musik och text kan förekomma på sidan. Det är upp till var och en att vara säker på att den musik man laddar ner verkligen är fri.

Alla stora förlag har egna hemsidor med sina egna produkter, det finns även flera återförsäljare som har stora kataloger på sina hemsidor. Det är bara att söka.

www.youtube.com
Här finns både video och klingande exempel på körmusik. Generellt kan man säga att kvaliteten på så kallad bruksmusik är rätt låg, medan det finns många avancerade körer som framför mycket musik.

Spotify – www.spotify.com
Tjänst med mycket musik även körmusik. Tjänsten är gratis men vill man slippa reklam får man betala.