Några länkar om orgelpedagogik

Information om Suzuki-metoden
www.suzukiorgan.com/

Orgelpedagog Robert Öhmans webbplats
www.vingbrus.se

Orgelklubben Ferdinand - för dig som vill spela orgel (på norska)
http://orgelklubbenferdinand.no/

Kriterier för nivåprov i finländska musikinstitut (på finska)
http://www.musicedu.fi/fi/musiikinopetus/tasosuoritukset/kosketinsoittimet

Projektet "Urku Auki!"
http://www.musicedu.fi/fi/urku_auki


Orgelskolor

Preludium 1 orgelskole (Ulvedalen) (www.cantando.com)
http://webshop.cantando.com/exo_showDetails.html?itemType=1&id=C2539


Preludium 2 (orgelskole (Ulvedalen) (www.cantando.com)
http://webshop.cantando.com/exo_showDetails.html?itemType=1&id=C2540

Preludium 3 (orgelskole (Ulvedalen) (www.cantando.com)
http://webshop.cantando.com/exo_showDetails.html?itemType=1&id=C2541 

Preludium 4 - Ung koralbok (www.cantando.com)
http://webshop.cantando.com/exo_showDetails.html?itemType=1&id=C2620

Suzuki orgelhäften
http://www.vingbrus.se/suzuki.html

Robert Öhmans butik med pedagogiskt material
http://www.vingbrus.se/butik.html

Spela orgel! Helena Ambertson & Lasse Hagström (www.argument.se)
http://www.argument.se/index.php?page=showproduct&id=64 

Spel i musikteori och notläsning
http://www.musicmindgames.com/

Noter

När jag leker kantor (Anna Brummer)